Harry Klunder

Beeldend Kunstenaar

 

INSPIRATIE EN WERKMETHODE.

Beelden maken is zijn grote passie. Mensen en dieren zijn daarbij zijn voornaamste inspiratie bronnen. De natuur staat vaak centraal, maar toch beeld hij die zelden als zodanig af. Dat het dier- of mensfiguren zijn ligt meer in het feit dat deze zoveel wonderlijke verschijningsvormen hebben en dat geeft hem meer expressieve mogelijkheden. 

Harry schetst de beelden zelden op papier maar deze ontstaan in zijn hoofd en ontwikkelen zich gedurende het werkproces. 

Voordat het uiteindelijke bronzen beeld klaar is, is er een lang en interessant proces aan voorafgegaan. Want naast het werken met klei of was, neemt het maken van siliconen mallen een belangrijke plaats in. Het uiteindelijke gietproces laat Harry over aan een ervaren bronsgieter. De uiteindelijke kleur van het beeld patineert Harry zelf.

De bronzen beelden zijn ontstaan door middel van de zgn. " a cire-perdue methode". Kenmerkend bij deze methode is - de naam zegt het al - dat de vorm in was verloren gaat. Dit heeft geresulteerd in een aantal unieke beelden.  


BRONSGIETEN Á CIRE PERDUE

Cire Perdue | Bronsgieten in het kort

De beelden van Harry worden gegoten volgens de cire perdue methode, oftewel de verloren was methode. Beelden van brons kunnen worden gemaakt door het materiaal te smelten en dan in een vorm te gieten. Het maken van een gietvorm is een ingewikkeld proces, waarvoor verschillende methodes zijn. De meest voorkomende methode van het bronsgieten is het ‘cire perdue gieten‘ oftwel ‘de verloren wasmethode‘.

Wasmodel

Het begint allemaal met een wasmodel. Bij het bronsgieten wordt vaak een model van was gebruikt, met daaromheen een vuurvaste massa. Op het model zitten enkele gietkanalen en ontluchtingskanalen. Via deze kanalen kan de gesmolten was naar buiten lopen bij het uitstoken van de vormen. Daarna worden de holle ruimten via dezelfde gietkanalen volgegoten met het verhitte, vloeibare brons. Het brons is ongeveer 1180 graden Celsius wanneer het geschonken wordt. De beelden van Harry worden in de hoogste kwaliteit brons gegoten speciaal geschikt voor kunstobjecten. Na het gieten is het beeld nog lang niet klaar. Als een bronzen beeld uit de mal komt heeft het een ‘giethuid‘. De giethuid is een doffe korrelige laag aan de buitenkant, die ontstaat doordat het vloeibare brons een chemische verbinding aangaat met de mal. Nu pas begint het echte werk!

De giethuid en alle oneffenheden kunnen worden weggeborsteld, geschuurd en geslepen. De gietkanalen moeten worden verwijderd met een slijptol en een freesmachine en daarna kan de beeldhouwer het resultaat nog bijwerken door het oppervlak met beitels en ponsjes te bewerken, dit is het ciseleren. Een zeer arbeidsintensief proces waar veel vakmanschap en ervaring voor nodig is. Harry laat zijn beelden gieten bij een erkend bronsgieter in Nederland.

Als laatste stap kan men de kleur van het beeld bepalen door het metaal te patineren met verschillende zuren. Ook dit is een belangrijke stap. Dit laatste proces heeft Harry ook zelf in de hand. Het beeld is uiteindelijk klaar als de juiste patina ontstaan is.